Maart 2007

mapet-site => uitzicht.net

Deze website is de opvolger van de mapet-site. Deze is inmiddels uit het zicht geraakt en vervangen door uitzicht.net

Het doel van deze site is in de eerste plaats:
- uitwisselen van Bijbelstudiemateriaal (met name mp3)
- agenda van (Bijbelstudie) activiteiten

Het motto van de mapet-site was: Voor vrienden met hetzelfde doel
Dit is ook het motto van uitzicht.net

Met hetzelfde doel wordt bedoeld:
- nu leven voor de Heer (2Kor 5:15)
- straks leven met de Heer (1Thes 4:17)

2Kor 5:15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt.
1Thes 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.

Daarom is ook de naam uitzicht.net bedacht:
- nu leven met het uitzicht op de Heer - Heb 12:2,3 terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof...
- met het uitzicht op de toekomst samen met de Heer - Tit 2:13 in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus.


Wij willen need'rig Gode leven,
U volgen, waar U ons geleidt,
ons U geheel ten dienste geven
met nooit volbrachte dankbaarheid.
Getrouwe leidsman, sla ons gade;
voleinder, laat door uwe kracht
het heerlijk werk van Gods genade
in ons ook eenmaal zijn volbracht.

Gij verkwikt en sterkt de moeden,
zijt der zwakken troost en kracht;
trouw wilt Ge al uw kind'ren hoeden,
aan uw hand leidt Gij hen zacht.
Trouwe leidsman, goede God,
'k geef mijn toekomst, weg en lot,
over aan uw vaderzorgen;
bij U ben ik gans geborgen.

'k Kan zonder U geen enk'le schrede gaan.
Wees Gij mijn leidsman op mijn levensbaan.
Want aan uw hand slechts ga ik veilig, blij,
in voor- of tegenspoed, o, blijf met mij!


Eens zullen wij met Jezus leven;
dan voelt, dan kent men geen verdriet.
Dat uitzicht moet ons nooit begeven;
zij, die geloven, haasten niet.
Niet eeuwig zullen wij slechts hopen,
want spoedig is de tijd vervuld,
dan gaat de hemel voor ons open,
wordt ons zijn heerlijkheid onthuld.

Nee, niet lang meer, leer ons waken,
't morgenrood vertoont zich reeds van ver;
weldra zal de tijd genaken,
dat U, Heer, verschijnt als morgenster.
Leer volhardend ons uw komst verbeiden;
tot U nader voert ons elke dag.
Houd ons van de wereld steeds gescheiden,
opdat niets ons uitzicht hind'ren mag.

Wat verblijden
geeft in 't lijden
ons dit uitzicht, heerlijk schoon:
eens daarboven
U te loven. -
Wie zal ons het voorrecht roven,
dat we eens juichen voor uw troon!De layout van deze site laat te wensen over. Dat is vanwege tijdgebrek en omdat ik deze site gewoon met een teksteditor heb gemaakt.

Hartelijke groet, Richard